PSYKIATRI OG PSYKISK HELSEARBEID
           UiA logo             

          Psykiatrihistorisk nettverk


Målet for psykiatrihistorisk nettverk er å skape kontakt mellom forskere med sikte på å vedlikeholde og utvikle et miljø for psykiatrihistorisk forskning, der forskning omkring utviklingen av helsetjenesten for personer med psykiske lidelser vil  stå sentralt.
 Les mer om nettverket og Forskningsrådets program for psykisk helsearbeid her.                          

                          
Universitetet i Agder, Institutt for psykosial helse, har bred virksomhet innenfor undervisning og forskning i psykisk helsearbeid.  Les mer her Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) - Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

 

Danske PsykiatriFonden har som formål å utbre kunnskap om psykiske lidelser, koordinere forskningsinnsats samt forbedre  vilkårene for mennesker med psykiske lidelser

HISTORIE OG STEDER

Florence Nightingale, 1856

Historien om Vensmoen Tuberkulosesanatorium fra 1916 til 1966 og Vensmoen idag.  Les mer her. Florence Nightingale Museum
dokumenterer Florence Nightingales liv og arbeid.

The Good Samaritan

The Wellcome Trust homepage
St. Bartholomew's Hospital Archives and Museum, London. Dette sykehuset er grunnlagt i 1137 og fortsatt i virksomhet.  Store historiske arkiver og samlinger, bl.a. av William Hogarth's bilder - over "Den gode Samaritan".

British Red Cross Museum and Archives  Arkiver og samlinger fra 1870 til idag.

Wellcome Trust Gir bl.a. adgang til Wellcome Libdrary og den medisinhistoriske databasen MedHist.

Picture Library & Research

Freud Museum ligger i Maresfield Gardens i London, i huset hvor han tilbrakte de siste årene av sitt liv og også hadde sitt kontor, bibliotek og samlinger.

Medicinsk-Historisk Museum i København  - Københavns Universitet Institutt for Folkesundhedsvidenskab

HILS PÅ FAMILIE OG VENNER!

                    

Tarjei Bodin Larsen er et av de nye navnene på den norske kunstscenen.  Les mer om hans arbeid her

Vineta

Historie Tradisjon Kultur

 

Tilbake