www.genius-loci.no

 

www.genius-loci.no er et nettsted om psykisk helse, brukerperspektiver og sammenhenger til samfunn, arkitektur og stedsforståelse.


Utgangspunktet er egen forskning og  undervisning  innenfor psykisk helsearbeid  ved Universitetet i Agder 
samt annen forsknings-, veilednings-  og publiseringsvirksomhet.

Inger Beate Larsen

 

"Det sitter i veggene" - Materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske sentra

Abstract

Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykiatrien.  Deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfrihet i psykiatrien og ble delt ut første gang i 2002.  Les mer om Stiftelsen og prisen her.  

Samfunnets orgasmeansvar.  Om Viagra, medikalisering og samfunnsskapte behov.
Arkivet.  Her finner du historiske  fotos, trykk og tegninger fra asylarkitektur og asylliv, samt bøker og dokumenter i tilknytning til samme.VILLA BEATE er et lite stenhus og mitt skrivested på øya Hydra utenfor Athen.  Les mer om klosterliv, eseldrivere, Leonard Cohen og Axel Jensen,  samt min favorittbar på øya her:
HYDRA

 

Publikasjoner og artikler

 

 

Linker