Tilbake

Arkivet

 

Bøker og trykksaker - utenom Norge

 

Her finner du et utvalg av hovedsaklig eldre bøker og andre trykksaker knyttet til medisin- og psykiatrihistorie, utgitt utenfor Norge. 
Utvalget er litt vilkårlig og fra min egen bokhylle, så dette er ikke oppfattes som noen bibliografi eller fullstendig oversikt over denne type litteratur,
men representerer bøker innen feltet som interesserer meg og som utgjør verdifullt kildemateriale i mitt arbeid.

 

 

1.  H.M.Hansen:  Asyl Sange

 

 

H.M. Hansen: Asyl-Sange. C.C.Lose og Olsens Forlag, København 1840. Format 260x160 mm, 15 s.
Inneholder bl.a. "Velkomstsang i Anledning af Hendes Majestæt Carolina Amalias Nærværelse i Roskilde Asyl den 13 Juli 1840",
"Syndfloden", "Israel i Udlændigheden"
osv. 

 2.  St.Thomas's Hospital Nurses' ConcertProgram St. Thomas's Hospital Nurses' Concert January 28th 1898.
3.  Christian Ehrenfried von Weigel:  Tal, om Danvikens Dårhus-inrätning

Christian Ehrenfried von Weigel:  Tal, om Danvikens Dårhus-inrätning, hållet inför Kongl. Vetenskaps-Academioen,
vid præsidii nedläggande, d. 21. juni 1820.
 
Trykt hos J.P.Lindhs Enka, Stockholm 1820.  (2) + 15 s.  Friherre Christian Ehrenfried von Weigel ( 1776-1848), lege, kongelig livlege
og arkiater ( svensk hederstittel for den kgl. livmedicus) var født i Greifswald.  Han ble medlem av direksjonen for Danvikens hospital i 1813. 
Danviken som hospital for vanføre, fattige, eldre og sinnssyke kan spores tilbake til 1551.  1861 ble avdelingen for sinnsyke flyttet til Konradsberg.4.  Dr. J.Chr. Wendt:  Meddelelser om Anstalter

Dr. Johan Christian Wilhelm Wendt:  Meddelelser om Anstalter for Afsindige i Tydskland og Danmark. 
9 Breve til en Ven.
  København 1827.  108 s. + tabeller.
5.  Dr. J.Chr. Wendt:  Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn

Dr. Johan Christian Wilhelm Wendt:  Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn, dets Indretning og Forfatning, Pengevæsen,
Legater, Historie etc.  Med 5 Grundtegninger.. 
Kjøbenhavn i September 1833.  Trykt hos Directeur Jerns Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker. 
64 + 18 s + 5 foldetegninger. 
Med dedikasjon fra forfatteren til dr. S.M.Trier (1800-1863), overlege ved Frederiks Hospital i København.6.  Dr. A. Levertin:  Norska och Danska Brunnar och Bad

Dr. Alfred Levertin:  Norska och Danska Brunnar och Bad.  En Vägvisare. 
Supplement till Författarens Bok "Svenska Brunnar och Bad", äfven innehållandre Rättelser och Tillägg till samma Bok.
 
Stockholm, Jos. Seligmann & Cis Förlag 1884, 62 s.  7.  Dictionnaire du Baigneur

Dictionnaire du Baigneur & du Touriste.  Guide-Annuaire Universel aux Eaux Minèrales, aux Bains de Mer
et aux Villes de Plaisance. 

Ch. Maillet. Paris 1885.  358 s.
8.  Hygiène des Baigneurs

A. Debay:  Hygiène des Baigneurs comprenant la description des propriétés des toutes les variétés de bains en général 
l'indication des propriétés hygiéniques et médlicales de chaque sorte de bains en particulier et de leur mellieur mode d'administration
en état de santé ou de maladie. 
Bains de Riviére et de Mer.  Art de Nager. Bains d'Eaux  Minérales et Thermales.  Bains Russes Orientaux. Hydrothérapie

Paris, Garniers Fréres u.å., 236 s.9
.  Illustriertes Lexikon der Bade-, Brunnen- und Luftkurorte

Illustriertes Lexikon der Bade-, Brunnen- und Luftkurorte nebst Heilanstalten-Verzeichnis.
Wien, München, Zürich 1911, 394 s.

  10.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1876

Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter for Døvstumme, Aandssvage, Aandssvage Døvstumme og
Aandssvage Blinde i  København.
København 1876, 12 s.


Johan Christopher Henrik Rummelhoff Keller ( 1830-1884). Cand.theol. i1855, 1856 forstander for en liten privat skole for døvstumme
i København, baseret på
den såkalte talemetoden.
Skolen ble i 1865 utvidet med en avdeling for åndssvake. I 1865 oprettet han også Karens Minde for åndssvage piker og i 1880
Arbejdshjemmet for døvstumme piker.
Keller døde under sit arbeide med å realisere planene for en landbrukskoloni for voksne åndssvake. Hans bror Emil Keller
overtok ledelsen av de to døvstummeinstitusjonene i København,
mens en av hans sønner, den nyutdannede lege Christian Keller, ble leder af åndssvakeanstalten.

 

11.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1879

Efterretninger fra Johan Kellers af Statens autoriserede Abnormanstalter
København 1879, 28 s.12.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1880-81

Efterretninger fra Johan Kellers Abnormanstalter 1880-81
København 1881, 56 s.13.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1881

Efterretninger fra Johan Kellers Abnormanstalter 1881
København 1882, 14 s.


14.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1882

Efterretninger fra Johan Kellers Abnormanstalter 1882
København 1883, 43 s.

15.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1883

Efterretninger fra Johan Kellers Abnormanstalter 1883
København 1884, 45 s.


15.  Efterretninger fra Johan Kellers Anstalter 1884Efterretninger fra Johan Kellers Abnormanstalter 1884
København 1885, 47 s.
Forsideill.:  Asylet for uhelbredelige Aandssvage16.  Hjalmar Helweg: Sindsygevæsenets Udvikling i Danmark
Hjalmar Helweg:  Sindsygevæsenets Udvikling i Danmark
København 1915, 213 s.17.  C. Otto:  Phrænologien eller Galls og Spurzheims Hjerne- og OrganlæreC
. Otto:  Phrænologien eller Galls og Spurzheims Hjerne- og Organlære i fulstændig Oversigt og i sine senere Fremskridt med
Bidrag til dens nøiere Kundskab og Stadfæstelse.  Med tvende Kobbertavler.  Fr. Brummer, Kjøbenhavn 1825. 408 s + 2 plansjer.

Carl Otto (1795-1879), lege ved Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn.
 19.  Michael Skjelderup:  Anatomisk-physiologiske Forelæsninger for Anthropologer.

 
Michael Skjelderup: Anatomisk-physiologiske Forelæsninger for Anthropologer. 1-2 Del.
Kjöbenhavn, K. Kristensen, 1807-08. (16) + 224 + (16) + 231 s. Også oversatt til svensk og tysk.
Michael Skjelderup, 1769-1852, lege. Født i Hof i Vestfold. Skjelderup dro til Danmark i 1789.
Han hadde fått vite at man ved det i 1785 stiftede Kgl. Chirurgisk Akademie kunne bli lege uten å være student.
Han avla i 1794 kirurgisk eksamen med første karakter. Skjelderup hadde spesielle evner som pedagog, og hans forelesninger
og demonstrasjoner ble fulgt av mange studenter. I 1800 ble han uten artium immatrikulert ved Universitetet i Kjøbenhavn,
og året etter ansatt som adjunkt i anatomi og fysiologi. Avla disputas i 1805 og kreert til Dr. med.
Skjelderup ble i 1813 utnevnt til den første professor i medisin ved det Kgl. Frederiks Universitet i Kristiania.
 
20.  [CRUSIUS, S.G.]: Manddommens Igjenerholdelse
 
 [CRUSIUS, S.G.]: Manddommens Igjenerholdelse eller Hvorledes kan den tabte eller formindskede mandlige Evne igien erholdes og styrkes?
En Tilflugt for alle som have udsvævet i Kjerlighed eller ved Selvbesmittelse.
Forfattet af en praktisk Læge og oversat efter det andet formerede og forbedrede Oplag ved F. Møller, Student.
3 bd. 2. oplag. Kbhvn.: Stadthagen 1818. 114; 100; 232 s.
 
21. J.W.S.JOHNSSON. Johann Clemens Tode. Hans Liv og et Afsnit af hans medicinske Virksomhed.
Udgivet paa Foranledning af Dansk Forening for Kønssygdommenes Bekæmpelse.
København. Henrik Koppels Forlag, 1918. 94+(2) pp
 
22. E. SCHMIEGELOW: Johan Clemens Tode. En biografisk, medicial og kulturhistorisk Skitse.
Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1941. 212 sider
23. Rasmus Frankenau: Dissertatio Inauguralis de ScorbutoRasmus Frankenau: Dissertatio Inauguralis de Scorbuto Secundum Recentiores Theorias Physico-Medicas
Explicando qvam Præside Arnoldo Nicolao Aasheim
Havniæ 1797. Typis viduæ Joh. Frid. Morthorstii. 50 s.
 
24. Rasmus Frankenau: Pyrmont und sein Gesundbrunnen im Sommer 1798.
Ein Fragment zur Beherzigung und Belehrung für Badegäste, Kranke und Arzte. Vom Doctor Frankenau.
Aus dem Dänischen. Mit Kupfern und einem Anhange.
Altona 1799: xii, 146 s.
 
25.  Rasmus Frankenau:  Almindelig Nød- og Hielpebog for Lungesvindsottige og dem der ikke ønske at vorde det.
Oversat i Udtog og med Anmerkninger forsynet af Dr.Frankenau.
Kiöbenhavn 1801, Trykt paa Fr. Brummers Forlag, hos Z. Breum. 121 s.
 
26.  Rasmus Frankenau:  Sundheds og Moerskabs Tidende.
København 1805-1807.
 
 27.  Rasmus Frankenau:  Nye Sundheds og Moerskabs Tidende.
København. 1808-1809.
Fortsættelse af: Sundheds og Moerskabs Tidende.
 
28. Rasmus Frankenau:  Händelser under Aningar, Drömmar, Syner och Nattwandring,
till öfwerwägande för lärde och olärde.

Samlade af Dr.Frankenau.Öfwersättning.
Christianstad 1813, Tryckt hos Fredr.F. Cedergrèen,  vi, 175 s.
 
29.  J.W.S. Johnson:  Johann Clemens Tode.  Hans Liv og et Afsnit af hans medicinske Virksomhet.
Henrik Koppels Forlag, København 1918.  94 s.
 
30.  E. Schmegelow:  Johan Clemens Tode.  En biografisk, medicinal og kulturhistorisk Skitse.
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. Kjøbenhavn 1941.  212 s.
 
31.  Den Kunst at være lykkelig med Mænd efter Goethe, Lafontaine, Wieland og J.J.Rosseau.  Nytaarsgave for Aaret 1802.
Fordansket ved K.L. Rahbek, Professor.  Paa Fr. Brummers Forlag, trykt hos Breum. Kjøbenhavn 1802.  220 s.
 
32.  Den Kunst at være lykkelig med Koner efter Goethe, Lafontaine, Wieland og J.J.Rosseau.  Nytaarsgave for begge Kiøn.
Oversat med nogle Forandringer af K.L. Rahbek, Professor.  Paa Fr. Brummers Forlag, trykt hos Breum. Kjøbenhavn u.å. (1802.)  146 s.
 
 33.  Johann Clemens Tode:  Nye Sundheds-Tidende for Aaret 1783.
Kiøbenhavn 1783..  Trykt hos Peder Horrebow. Bd. I 528 s.+ bd. II 638 s.
 
34.  Rasmus Frankenau:  Det offentlige Sundhedspolitie under en oplyst Regiering, isærmed Hensyn
paa de danske Stater og deres Hovedstad, en Haandbog for Øvrigheder og Borgere
af Rasmus Frankenau, Doktor Lægevidenskaben
.  Stadsfysikus i Arendal.
Kiøbenhavn. Paa Boghandler S. Poulsens Forlag, trykt hos Bogtrykker Poulsen. 218 s.
 
35.  Johan Linder:  Tanckar Om Suur-Brunnars Krafft Och Werkan.
Uplagde Andre Gången och formerade.  Stockholm 1718.  Tryckt hos  Joh.L.Horrn's Kongl. Antiquit.Archiv.Boktryckare. 74 s.
 
36.  Johan Linder:  Tanckar Om Then Smittosamme Siukdomen Fransoser Och Salivation Eller Dregel-Kuren.
Stockholm 1718.  Tryckt hos  Joh.Laur.Horrn's Kongl. Antiquit.Archiv.Boktr.. 110 s.
 
36. Dr. Frants Grung:  Aandslenker.  En psykologisk Udredning af Pessimismens Væsen.
Gyldendalske Boghandels Forlag Kjøbenhavn 1886.  168 s.
 

7. Carl Jul. Salomonsen:  De nyeste Kunstretninger og smitsomme SindslidelserCarl Jul. Salomonsen:  (På tittelbl.): Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik paa de nyeste Kunstretninger.
København, Levin & Munksgaard Forlag (For Norge: Mittag & Co.), 1919. 42 s.
 
38. Dr. Carl Jul. Salomonsen:  Dysmorphisme og Sindssundhed. Et svar til dr. Oluf Thomsen. 
Særtryk af Politiken, København 1919. 16 s.

39. Carl Jul. Salomonsen: Dysmorphismens sygelige NaturCarl Jul. Salomonsen:(På tittelbl.): Tilleggsbemærkninger om, Dysmorphismens sygelige Natur.  En ny Tydning - Bolschevikkunst - Dadaistisk Poesi - Tungetale.
København, Levin & Munksgaards Forlag, 1920. 44 s.
 
 
40.  Det hvide snit - Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983
Jesper Vaczy Kragh:  Det hvide snit - Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983
Syddansk Universitetsforlag 2010, 475 s

 
41.  Hans Adserballe:  Frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien I-II.
Historiske og retspsykiatriske studier med særlig henblik på den danske sindsygelov af 1938.
FADL's Forlag - København - Århus - Odense 1977. 961 s.
"Afhandlingens sygehistorier må ikke gengives udenfor fagpressen" ( fra omslag.).

42.  Bror Gadelius:  Vården af Sinnessjuke Förr og Nu.  Trenne Uppsatser.
C.W.K. Gløeerups Förlag, Lund 1900.  98 s.
 
43.  Anders Åman:  Om den offentliga vården.
Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen.  En arkitekturhistorisk undersøkning.
LiberFörlag - Sveriges Arkitekturmuseum, Uppsala 1976. 512 s.
 
44.  C.S. Andresen:  Min Sinds-Sygdom i Aaret 1783.
Udgivet af Vilhelm Maar.  Leiden 1925.  68 s. "Fra Dansk Medicinsk-Historisk Selskab til dets Medlemmer".
 
45.  Dr. Fr. Lange:  Slægter.  Iagttagelser fra en Sindssygeanstalt.
Af F.L., Overlæge ved Middelfart Sindssygeanstalt.  København 1904. 146 s.
 
46.  Dorthea Leth, Bodil Haarmark (red.):  Den gamle sygeplejerske fortæller.
Medicinsk-Historisk Museums Småskrifter nr 6, 199, 48 s.
 
47.  Per Ole Schovsbo og Peter Korsgaard (red.):  Velfærd, sundhed & ernæring.
Utg. af Samrådet af Specialmuseer i Vestsjællands Amt, 2003, 90 s.
 
48.  Psykiatriens historie fra Middelalderen til 2002.
Utg. av Ovartaci Fonden/Museet Psykiatrisk Hospital, Århus 2003, 60 s.
 
49.  C. Reisz:  Turberkulosens Udbredelse og dens Helbredelighed.
I:  Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest i anldening af Hans Majestæt Kongens Fødelselsdag
den 8de April 1894, ss. 1-78.  København 1894.
50.  Boserup Sanatorium 1901-1926. 
København 1926.  72 s + vedl.
 
51.  Lars Ole Andersen:  Epidemiske sygdomme.
Medicinsk-Historisk Museums Småskrifter nr 3.  København 1998, 26 s.
 
52.  Johannes Nielsen:  Psykiatrisk Hospital i Århus. 
Ovartaci Fonden, Århus 1998.  142 s.
 
53.  Johannes Nielsen:  Psykiatrisk Hospital i Århus 1990-2003. 
Ovartaci Fonden, Århus 1998.  30 s.
 
54.  Mogens Norn:  Øjeninstrumenternes historie - fra stærstikkernål og øjespejl til moderne teknik.
Medicinsk-Historisk Museums Småskrifter nr 9, København 2000, 20 s.
 
55.  Tractat om Rufferie, Horerie, Løsagtighed og Leyermaal
Tractat om Rufferie, Horerie, Løsagtighed og Leyermaal,
Hvorudi et hvert Slags bestaaer, og hvorledes straffes, tilligemed Betænkning over forefaldne dubieuse Poster.
Kiøbenhavn, 1776.  Trykt hos Bogtrykker Lauritz Himmelkiær, boende paa Adresse-Contoiret. 64 s.
56.  James Lind:  Et forsøg om de allerkraftigste Midler til at bevare Søe-Folkenes Helbred i den Kongelige Flaade.
Indeholdende Anordninger, tienlige for alle dem, der foretage lange Reiser, til Søes, eller opholde sig paa usunde Steder. 
Tilligemed Advarseler, fornødne for at bevare de Personer, som opvarte dem der ere Syge af Febere.
Andet Oplag, forbedret og formeeret.  Efter Befaling i Dansk oversat ved Barthold Johan Lodde
København, 1968.  Trykt hos Brødrene Berling, og bekostet af Heineck Mumm og Faber. 190 s.
 
57.  Joh. Clemens Tode:  Om Hosta och Snufwa.  Twenne Afhandlingar till hwar Mans Bruk.
Jønkøping, hos Direct. Joh. Pehr Lundstrøm 1827.62 s.
 
 
 
 
 
 

Tilbake